Onze volgende uitvoering is:

Zondagochtend 15 oktober 2023 om 11.00 uur.

St. Augustinuskerk, Amsterdam West, Postjesweg 123

contactpersoon H. Simis