Onze volgende uitvoering is:

Zondagochtend 10 september 2023 om 10.00 uur.

wordt nog bekend gemaakt, wordt nog bekend gemaakt

Voorganger Hans Reedijk