PRIVACYBELEID VAN ARS MUSICA

Dit is de privacyverklaring van Liturgisch koor Ars Musica, gevestigd te Purmerend.


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ars Musica verwerkt van haar leden, eventuele donateurs, deelnemers aan projecten of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Ars Musica of om een andere reden persoonsgegevens aan Ars Musica verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 
  1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Het bestuur van Ars Musica, De voorzitter van het bestuur is bereikbaar via bestuur@arsmusicapurmerend.nl

2. Welke gegevens verwerkt Ars Musica en voor welk doel.
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum.
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals stemsoort.
2.2 Ars Musica verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de opgesomde doeleinden genoemd in de uitleg bij Bijlage I.
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, zie voor verdere informatie in de uitleg van Bijlage I.
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over vieringen en activiteiten van Ars Musica.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen, tevens voor de terugbetaling van declaraties.
2.3 Je naam en telefoonnummer worden na afloop van het lidmaatschap bewaard in ons archief voor eventuele toekomstige evenementen, een reünie of andere projecten waar oud leden aan zouden willen deelnemen. Indien gewenst kan een oud lid aan de ledenadministratie doorgeven dat alle gegevens verwijderen dienen te worden, dit moet ook bekend gemaakt worden aan de beheerder van de website van Ars Musica.

3. E-mail berichtgeving:
Ars Musica gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, en andere interessante informatie over Ars Musica toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via bestuur@arsmusicapurmerend.nl. Ars Musica gebruikt je e-mail adres voor het verspreiden van belangrijke mededelingen die gelijktijdig op de website worden geplaatst.

4. Website.
a) Op de website van Ars Musica staan je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en datum van je verjaardag in een ledenlijst, tevens diverse foto's genomen tijdens vieringen en evenementen. Deze gegevens zijn echter alleen te raadplegen via de afgeschermde pagina's uitsluitend toegankelijk voor koorleden via een zelf in te stellen wachtwoord.
b) Ars Musica maakt gebruik van je IP-adres voor het verwerken van gegevens die voor analytic tools worden verzameld.

5. Facebook.
Ars Musica beschikt over een Facebook pagina waar diverse evenementen gedeeld worden met volgers. Op de facebook pagina worden foto's of video's geplaatst die tijdens vieringen en evenementen zijn genomen. Video's gemaakt tijdens vieringen en evenementen geven een impressie van wat heeft plaatsgevonden, het koor kan hier zingend op te horen zijn.


Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoek
of men lid
wil worden
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Uitvoering van
het lidmaatschap
Zolang het
lidmaatschap
duurt
Ledenadmin.
Versturen
digitale
berichten
Voornaam
Achternaam
E-mail adres
Uitvoering van
de overeenkomst
Zolang men
aangemeld is
in mailbox
N.V.T.
Verbetering
digitale
dienst
verlening
IP-gegevens
Cookies
Toestemming Iedere keer
bij bezoek aan
onze webiste
Webbeheerder
Analytic tools
Facebook Afbeelding
Stem
Toestemming Langdurig Volgers
Ter benadering
na
beeindiging
lidmaatschap
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Toestemming Zolang
toestemming
niet is
ingetrokken
Ledenadmin.
Webbeheerder